Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
470000 - 800000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-09-19
800000 - 1000000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-28
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
850000 - 950000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-02-01
592000 - 592000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-02