Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эм 2019-12-01
500000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-01
500000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
500000 - 600000 ₮ 27 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
350000 - 400000 ₮ 18 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-07-20
252000 - 280000 ₮ 18 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-05-20
400000 - 500000 ₮ 25 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-01-02