Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 900000 ₮ 25 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-03-01
500000 - 600000 ₮ 18 - 45 Эр 2021-03-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-01
560000 - 660000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-02-01
550000 - 630000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-02-01
500000 - 800000 ₮ 22 - 55 Эр 2021-02-01
420000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
450000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-30
480000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01