Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
700000 - 1000000 ₮ - Эм Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ 18 - 25 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
650000 - 700000 ₮ 20 - 48 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Эм 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Эр 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-13
800000 - 1200000 ₮ - Эр 2021-06-12
1000000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-12
1000000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-12
1000000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-12
1000000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-12
450000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-11
500000 - 600000 ₮ 18 - 45 Эм 2021-06-11
0 - 0 ₮ 28 - 40 Эр 2021-06-11