Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
180000 - 200000 ₮ 18 - 55 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
420000 - 600000 ₮ 30 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-11-21
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-20
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-19
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-19
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-11
1000000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-11
400000 - 800000 ₮ 30 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-11-10
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-10
650000 - 700000 ₮ 30 - 45 Эм 2020-11-09
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-08
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-04
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-04
1000000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-03
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-02
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-02
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-02
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-02
600000 - 700000 ₮ 30 - 45 Эм 2020-11-02
650000 - 750000 ₮ 35 - 45 Эр 2020-11-02