Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
550000 - 850000 ₮ 20 - 30 Эр 2018-10-22
600000 - 1200000 ₮ 18 - 25 Эм 2018-09-06
240000 - 558500 ₮ - Эм 2018-04-06
450000 - 550000 ₮ 20 - 45 Эм 2017-01-01