Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
500000 - 600000 ₮ - Эр 2020-01-16
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-16
420000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-16
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-13
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-13
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-13
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-13
800000 - 1200000 ₮ 20 - 50 Эр 2020-01-13
600000 - 800000 ₮ - Эм 2020-01-09
420000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-06
420000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-05
450000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-03
300000 - 800000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-02
350000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-04
600000 - 800000 ₮ 18 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-25
400000 - 600000 ₮ 20 - 40 Эм 2019-09-02